top of page

Hva vil det si å velge hjertets vei?


Hva vil det si å følge hjertets vei?

Å følge den gamle opptråkkede stien handler mer om å bli værende fast i sitt mønster. Å velge en annen vei krever disiplin og mot, men også frigjørelse fra det som binder deg til det hverdagslige og tillærte. Veien fra det "trygge" etablerte krever selvjusteringer på veien. Hva gjør at jeg tiltrekkes mot mine ambisjoner? Hva er det som driver meg fremover? Eller: Hva er det som gjør at jeg ikke våger å følge hjertets vei? Hvordan løsriver du deg fra din smertefulle situasjon?

En måte dette kan sees på, er at jeg tør ikke gå eller jeg våger ikke å gå den veien jeg burde gå, årsaken kan være økonomisk, eller at jeg føler meg forpliktet til å følge stamme- og kulturforestillingene. Jeg har så mye motstand i meg, at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Smerten er så stor og jeg er så hjelpesløs, jeg gir opp, fordi jeg har erfart at det ikke nytter, utmattelse eller tung depresjon kan være enda en bekreftelse på at det jeg har prøvd alt for å endre det, men det nytter ikke, jeg blir værende fast der jeg er, for her kjenner jeg min verden og min tilstand. En annen måte kan kjennes slik: Du føler deg forpliktet både overfor deg selv og andre ved å fortsette å holde deg fast ved din gamle etablerte struktur og historie som du selv har skapt og, som du selv har trodd var den riktige vei.

Det etablerte fastgrodde forestillingsmønsteret trenger stadig justeringer. Å bli fri handler om å fri seg selv. En måte å få dette til på, er å gå ved siden av seg i flere uker, å være en observatør, skue hvordan du ser deg selv utenfra, å se deg selv fra ulike vinkler, se hvordan du reagerer, hvordan du oppfører deg, og legge merke til hva det er som skjer i dine følelser.

Hva er det du ønsker å forandre ved deg, slik at du følger hjertets vei? Hva er det som stopper din utvikling? Du vet at livet prøver å snakke til deg og vil føre deg til en annen vei, men allikevel velger vi ofte å ikke lytte.

Disiplin og mot er en annen ting, vi må ha disiplin og mot til å justere oss vekk og ut fra det gamle egoet, med gamle tanker, holdninger, eller gamle og stivnede trossystemer. Det skal mye disiplin og mot til for å gi slipp på fortiden, men det er viktig å gi avkall på det for å komme inn på veien til å følge hjertet.

Å følge hjertets vei kan by på utfordringer, men det er livet som tester om vi er sterke nok til å følge den veien, den er variert og kanskje utfordrende, men den er sannsynligvis mest givende og den som gjør oss lykkelige og harmonisk på lang sikt.

Mvh

Astrid Ingebjørg Swart

116 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page