top of page

Lars Levi Læstadius

Brita pollan skriver i sin bok utdrag fra boken noaidier, av Lars Levi Læstadius, skrevet i 1840- årene

Lars Levi Læstadius (1800-61) var teolog, religionfilolog og botaniker. Som prest er han først og fremst kjent som opphavsmann til vekkelsesbevegelsen som fikk navn etter ham, både fordi han selv var same, og gjennom lesing. I fragmenter av lappska mytologien øser han av begge kilder. Historien om Lapp-Stina er fra hans egen samtid. Hun beskrives som en stor helbreder. Lapp-Stina kaller selv sin hemmelige hjelper i det underjordiske for Gudmor, hvillket er en folkelig betegnelse på Jomfru Maria. Selve gudmorinstitusjonen er jo også klart av kristen opprinnelse. Samtidig er det, som Læstadius selv konstaterer, opplagt at Lapp-Stina som helbreder, må forstås i lys av noaidikunsten slik den har vært praktisert blant samene fra gammelt tid. Til forskjell fra andre kristne som før Læstadius har skrevet om noaidikunsten, skildrer han den her med stor respekt og uten å forbinde den med djevelske krefter. Lapp-Stinas virksomhet er bare til velsignelse. Det gjelder både for prester og andre storfolk som har nytt godt av samekonas dyktighet. Utdrag fra Fragmenter av lappska mytologien.

82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page