top of page

Forsoning


Måneden er august, og multebærene er klare for plukking i nord. Multer er stor C-vitamin kilde for kroppen. Naturen bugner ellers av bær og frukt. Man kan si at naturen er på sitt mest spandable, det er bare å forsyne seg og helt gratis. Ved å observere naturen kan vi se at den anstrenger seg minimalt, gress bestreber seg ikke på å vokse, det vokser. Fisken i vannet strever ikke på å svømme den svømmer. Slik kan vi følge naturens sykluser.

Et ord som kom til meg i denne skrivende stund, er forsoning. Det handler om å møtes på halvveien, og det minner oss om hvor viktig det er å møte hverandre og se hverandre i denne årstiden.

Jeg husker som barn da jeg var med på læstadianske samlinger på søndager, som startet kl 10 og avsluttet på kvelden med kveldsmat kl 20. Den kunne være både skremmende og fascinerende, den suggesjonen og den kraft som ble lagt til ordene fra fire sittende predikanter som oversatte gudelære fra samisk, finsk til norsk og av til svensk, det var stort skille mellom djevelen og gud, og veien var kort til helvete hvis man ikke gikk på den gylne vei.

Læstadianismen sin vekkelsesbevegelse startet i midten av 1800 tallet og fikk sitt gjennombrudd hos flere samer. Som andre pietistiske vekkelsesstrømmer som strakk seg over Europa på 1800-tallet er det et par trekk som skiller den øvrige vekkelsesbevegelsen fra læstadianismen. Det er den geografiske plasseringen, og det å ha mulighet å tilsi hverandre syndenes forlatelse. I senere tid har noen forfattere argumentert for at den ekstatiske stemningen i læstadianske gudstjenester er ”rester” etter seansene man finner i de utpregede transetilstander fra fortiden.

Vi vet alle hvordan det kjennes på kroppen når noen har blitt behandlet urettferdig, enda verre er de krenkelsene som har skjedd opp gjennom årene, men en dag må såret få mulighet til å heles, slik vi ser i forhistorien i alle kulturer. Alt som ikke er forsonet, truer vårt selvbilde og det svekker vår tro på det gode i verden. Når forsoningen er gjort, gir man plass til å romme noen nye ting i seg selv. Alt er mulig. Når forsoningen har kommet, blir det rom for gjenopprettelse. Da blir det plass til erkjennelse, bevegelse og omdannelse når alt det andre har falt på plass. Det gjelder å også forsone seg med sine omgivelser. Hvem har egentlig rett, og hvem har egentlig feil? Ofte er det mindre viktig når alle fasadene og maskene kles av før natten kaller på. Det er aldri for sent å møtes på midten.

Hvis du er i en konflikt med noen, hva med å gå direkte til vedkommende slik de gjorde i læstadianske samlinger under vekkelsen (lihkkáhus) og be om forlatelse? Eller be om tilgivelse til fortidens forhistorie. Det kan mykne det harde slik som reinsdyret på vidda gjør når det er i kontakt med sin guddommelige kraft. Reinsdyret tilgir alt i uselvisk kjærlighet. Slik kan du få tilgang til å etablere ny oppbygning og handling. Med erkjennelsen og vedkjenningen kommer forsoningen.

Eale ráfis, lev i fred.

Kurshelgen som var satt den den 13 og 14 august må desverre utgå grunnet øyafestival. Jeg har flyttet den til 24 og 25 september-16. Følg med på hjemmesiden for nye datoer på sjamankurs i Trondheim, Buskerud, Skien og Oslo. Det blir oppdatert jevnlig. Hvis du ønsker at jeg skal holde kurs i ditt distrikt, send en mail.

Mvh

Astrid Ingebjørg Swart

77 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page